Argumentări şi susţineri contrare concluziilor raportului de expertiză realizat de expertul numit de către instanţă

Obiecţiunile formulate la raportul de expertiză realizat de către expertul numit de către instanţa de judecată sunt susţinute la nivel argumentativ (standarde profesionale, temeiuri de drept, analize de calcul) astfel încât să evidenţieze raţionamentele eronate sau pe care expertul numit nu le-a avut în vedere atunci când a emis opinia profesională.

O etapă care obligă la exigenţă, profesionalism, raţiune, argumente tehnice, de drept şi economice.

Formularea obiecţiunilor sunt tratate cu maximum de consideraţie şi respect faţă de toate opiniile criticate, fiind esenţial ca prin opinia pe care o emit să ofer lămuriri, soluţii şi claritate.

Pe fond, formularea obiecţiunilor reprezintă o provocare mult mai complexă decât realizarea raportului de expertiză judiciară. Complexitatea provocării provine din emiterea unei opinii profesionale care trebuie atât de bine susţinută şi argumentată încât, propria opinie prin raportare la opinia criticată trebuie să demonstreze fără dubiu că are la bază informaţii suficiente şi credibile, analize obiective şi concludente, raţionamente şi concluzii clare.