Gândire strategică, etapizată, de viziune, în perspectiva atingerii obiectivelor expertizei judiciare

Strategia în cadrul expertizei judiciare evaluatorii este un aspect rar întâlnit în practica curentă – atât experţii cât şi birourile de avocatură apelând rar la analize etapizate.

Personal lucrez cu strategii de lucru – printre avantaje regăsindu-se clarificarea obiectivelor şi a modului în care s-a răspuns/se va răspunde acestora, a identificării punctelor slabe sau forte în ceea ce priveşte susţinerea la nivel argumentativ a valorii bunului imobil expertizat.

Este esenţial ca înainte de începerea unei proceduri judiciare, care necesită realizarea unui raport de expertiză tehnică judiciară evaluatorie să se analizeze contextul, beneficiul, alternativele şi posibilele soluţii pe care un raport de evaluare imobiliară l-ar putea oferi.

Mai mult, înţelegerea obiectivului urmărit determină stabilirea etapelor de parcurs în vederea realizării expertizei, a elementelor esenţial a fi evidenţiate sau argumentate şi care, în fapt, constau în soluţii asupra obiectivelor stabilite de către instanţa de judecată.

Desigur doar identificarea informaţiei şi a etapelor care necesită a fi parcurse în vederea atingerii obiectivului dorit nu reprezintă proceduri suficiente –  acestea fiind imperios a fi completate (tocmai pentru a se oferi soluţii), de capacitatea de triaj a calităţii infomaţiei, de know-how-ul profesional, de priceperea argumentării şi a susţinerii la nivel teoretic şi concret a opiniilor emise.