Vizitarea site-ului www.expertizaevaluatorie.ro, presupune acceptarea in totalitate si de fiecare data cand accesati site-ul, a termenilor si conditiilor sub care sunt furnizate serviciile subsemnatului.

Va invit să citiţi cu atenţie termenii si conditiile pentru a fi in cunostinta de cauza in momentul in care interacţionaţi cu site-ul.

 

Clarificarea unor termini:

www.expartizaevaluatorie.ro – site aflat in utilizarea exclusiva a Radu Bogdan Ştefan PFA, cu sediul social situat în Bucureşti, Sector 4, Sos. Giurgiului nr. 164, bl. B14, sc. A, et. 3, ap. 37, număr de înregistrare în cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti F40/2614/2019, cod unic de inregistrare 41895264.

Adresa de corepondenţă – Bucureşti, Sector 4, Str. 11 Iunie nr. 29.

Site – Domeniul www. expartizaevaluatorie.ro si subdomeniile acestuia

Continut – toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

– continutul oricarui e-mail trimis utilizatorilor sau clientilor sai de catre Radu Bogdan Ştefan PFA prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat sau colaborator al Radu Bogdan Ştefan PFA utilizatorului sau clientului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;

– informatii legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de Radu Bogdan Ştefan PFA;

– date referitoare la Radu Bogdan Ştefan PFA, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Partile inteleg si sunt de acord ca pe parcursul sau in legatura cu vizitarea, o parte poate avea acces la date cu caracter personal apartinand celeilalte parti sau sa proceseze date cu caracter personal in numele si pe seama celeilalte parti in conformitate cu legislaţia în vigoare. Partile inteleg ca aceste date si persoanele la care se refera fac obiectul unei prelucrari de date in sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul GDPR”).

Scopul prelucrarii constă exclusiv în utilizarea datelor în vederea contactării de către una din pentru încheierea unor servicii comerciale specifice obiectului de activitate.

Partile sunt de acord ca, in legatura cu orice procesare a datelor respective, partile actioneaza in calitate de operatori independent de date cu caracter personal. Partile vor colabora in cazul in care exista vreo suspiciune cu privire la incalcari ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, in ceea ce priveste acele date care sunt procesate in executarea Contractului.

Durata prelucrarii este limitata la o perioada de timp ulterioara vizitei site-ului pentru care legea impune stocarea datelor cu caracter personal de catre Parti.

Partileau obligatia ca, in executarea sau in legatura cu executarea vizitei site-ului, sa prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu legislatia aplicabila protectiei datelor cu caracter personal. Partile se vor informa reciproc cu buna-credinta in cazul în care, in opinia unei Parti, o actiune luata de cealalta Parte in decursul vizitei site-ului incalca legislatia aplicabila referitoare la protectia datelor. Lipsa unei astfel de informari nu atrage in niciun fel raspunderea Partilor.

Radu Bogdan Ştefan PFA publica pe site datele complete si corecte de identificare pentru a fi contactat de catre o Parte.

Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Partea permite automat Radu Bogdan Ştefan PFA sa il contacteze prin orice mijloc disponibil incluzand si mijloacele electronice. Prelucrarea datelor Părţii de catre Radu Bogdan Ştefan PFA va viza exclusiv comunicarea cu privire la solicitarea formulata in scris.

Completarea partiala sau integrala a formularului de contact si trimiterea acestuia nu reprezinta in niciun fel un angajament din partea Radu Bogdan Ştefan PFA de a contacta Partea.

Accesarea Site-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate Radu Bogdan Ştefan PFA se realizeaza in mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil părţilor, considerandu-se astfel ca Partea consimte la primirea notificarilor din partea Radu Bogdan Ştefan PFA in modalitate electronica si/sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin anunturi pe site.

Radu Bogdan Ştefan PFA isi rezerva dreptul de a nu raspunde tuturor solicitarilor de orice natura, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, personal etc).

Partile vor pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal conform legislaţiei în vigoare.

Fiecare Parteva fi responsabila pentru acuratetea, calitatea si legalitatea datelor cu caracter personal furnizate celeilalte Parti, precum si pentru modalitatea in care a colectat aceste date. O Parte nu va avea nicio obligatie de a verifica conformitatea afirmatiilor celeilalte Parti in legatura cu datele personale la care i se ofera acces de catre cealalta Parte.

Conform Regulamentului GDPR, Partile se vor notifica reciproc daca iau cunostinta de orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal.

Fiecare Parte va implementa masuri rezonabile pentru asigurarea implementarii masurilor tehnice si organizatorice adecvate si minimizarii impactului asupra protectiei datelor.

Partile se vor notifica reciproc, cu exceptia cazului in care potrivit legii o Parte este obligata legal sa pastreze confidentialitatea, in cazul in care primeste o solicitare din partea unei persoane vizate sau a unei autoritati publice cu privire la datele cu caracter personal prelucrate. La cererea Partii interesate, celalalta Parte va acorda asistenta rezonabila pentru solutionarea solicitarii primite din partea unei persoane vizate sau a unei autoritati publice, daca solicitarea priveste o procesare de date cu caracter personal.