Aici găsești toate informațiile despre dosarul tău și poți încărca diverse documente solicitate.

Reclamant: TINU ANDREI, cu dom ales la SCPA Hăbășescu și Asociații, București, str. Polonă nr. 55, et. 1, ap. 3, sector 1
Instanța: TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Stadiu procesual: FOND
Termen dispus instanță: 29.02.2024
Documente necesare: Informații documentare cu privire la titlul de proprietate, documentație cadastrală, plan de amplsamanet, tranzacții relevante.
Obiectiv: 1. evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei de expropriere nr. 1 din 20.10.2022 situat în Bd. Aerogării nr. 1, sector 1, Bucureşti nr. cadastral 253001-C1-U2 şi nr. de Carte Funciară 253001-C1-U2, ţinând cont de valoarea de piaţă a acestuia. 2. calculul despăgubirilor cu privire la curtea imobilului deţinută în folosinţă de reclamant, ce constau în lipsa de folosință a terenului de 376,25 mp calculată de la momentul exproprierii, din 20.10.2022 până în 29.02 2032
Dată estimată depunere raport expertiză: Funcție de inspecție, documentație și termen stabilit de către instanța de judecată.
Pârât: STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANȚELOR, cu sediul în București, b-dul Libertății nr. 16, sector 5, SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREȘTI METROREX S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Secția: SECŢIA A V-A CIVILĂ
Nr. dosar: 14642/3/2023**
Termen convocare: 04 martie 2024, ora 13:00, la adresa bunului imobil expertizat situat în Bd. Aerogării nr. 1, sector 1, Bucureşti, identificat cu nr. cadastral 253001-C1-U2
Stadiu expertiză: În desfășurare
Stadiu procesual: FOND

Încarcă documentele solicitate