informații-experitza-evaluatorie

CARE ESTE CONTUL IBAN PENTRU PLATA ONORARIULUI EXPERTULUI TEHNIC JUDICIAR AFLAT ÎN EVIDENŢA BIROULUI LOCAL DE EXPERTIZE TEHNICE JUDICIARE DE PE LÂNGĂ TRIBUNALULUI BUCUREŞTI?

Contul pentru plata onorariului expertului tehnic judiciar aflat în evidenţa Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare de pe lângă Tribunalului Bucureşti este:

A.Onorariul se poate vira (ordin de plată) în următorul cont:

RO20CECEB50437RON0789413 – BENEFICIAR TRIBUNALUL BUCUREŞTI , cod fiscal 4340633, deschis la CEC BANL S.A. Sucursala Lipscani

SAU

B. Depunerile de onorarii în numerar la CEC se fac în contul:

RO88CECEB312G9RON1637089 – BENEFICIAR TRIBUNALUL BUCUREŞTI, cod fiscal 4340633

CÂT DUREAZĂ EFECTUAREA UNEI EXPERTIZE TEHNICE JUDICIARE EVALUATORII?

În raport de obiectivele stabilite de către instanţa de judecată, de complexitate, de volumul de date necesar a fi înţeles, analizat şi argumentat,  raportul de expertiză tehnică judiciară poate fi depus de către expertul judiciar în cadrul instanţei într-un termen rezonabil de 7-10 zile calendaristice de la data la care a obţinut toată documentaţia necesară realizării expertizei.

Desigur, întrucât se lucrează cu termene stabilite de către instanţă şi care, sub sancţiunea amenzii judiciare, trebuie respectate, expertul numit trebuie să facă demersuri în vederea asigurării celerităţii procesului, fără însă a afecta calitatea raportului de expertiză.

Potrivit Codului de Procedură Civilă art. Art. 336 alin. 1   raportul de expertiză va fi depus cu cel puțin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată.

CÂT COSTĂ EXPERTIZA TEHNICĂ JUDICIARĂ EVALUATORIE?

În prezent nu există o practică unitară a instanţelor cu privire la cuantumul onorariilor experţilor tehnici judiciari.

De asemenea, în prezent, nu este stabilit un nomenclator al onorariilor fie per caz, fie per oră, de regulă, iniţial onorariile stabilite de către instanţă fiind provizorii, odată cu raportul de expertiză sau chiar şi prealabil depunerii raportului de expertiză depunându-se un decont de către expert cu privire la cuantumul final al onorariului pe care îl solicită (şi care este supus aprobării instanţei de judecată).

De regulă, onorariile provizorii pentru realizarea rapoartelor de expertiză evaluatorie stabilite de către instanţă se situează în marja 1.000-2.000 lei, preţul final al raportului de expertiză judiciară fiind stabilit în urma aprobării instanţei de judecată conform procedurii menţionate anterior.

UNDE SE EFECTUEAZĂ EXPERTIZA TEHNICĂ JUDICIARĂ EVALUATORIE?

De regulă, pentru imobilul suspus evaluării este necesară realizarea inspecţiei la faţa locului pentru a se înţelege toate carteristicile imobilului expertizat.

Există situaţii de excepţie când, raportat la obiectivele comunicate de către instanţă, se stabileşte evaluarea unei/unor construcţii care au fost demolate – caz în care necesitatea inspecţiei locaţiei unde s-a aflat clădirea/sau clădirile poate fi apreciată ca necesară dar, cel mai probabil, informaţiile pentru înţelegea caracteristicilor clădirii/clădirilor fiind obtenabile din documentaţii tehnice specifice imobilului expertizat.

CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE REALIZĂRII EXPERTIZEI TEHNICE JUDICIARE EVALUATORII?

Documentaţia necesară raportului de expertiză se stabileşte în funcţie de obiectivul stabilit de către instanţa de judecată.

De regulă, informaţii documentare cu privire la actul de proprietate asupra imobilului, documentaţia cadastrală, extras de Carte Funciară, certificat de urbanism, sunt documente care în mod uzual sunt necesare realizării raportului de expertiză tehnică judiciară.