CAUŢI SOLUŢII DIN PARTEA UNUI EXPERT TEHNIC JUDICIAR EVALUATOR?

Expert judiciar consilier parte

Analiză, viziune şi soluţii în expertiza tehnică judiciară evaluatorie.

Reprezentare instanţă

Reprezentare în faţa instanţei, în cadrul convocărilor înaintate de expertul numit, inspecţii la faţa locului.

Strategie judiciară expertize

Gândire strategică, etapizată, în perspectiva atingerii obiectivelor expertizei judiciare.

Rapoarte de expertiză

Know-how de specialitate, inclusiv pe aspecte economice şi de drept, la dispoziţia părţii în forma scrisă a raportului de expertiză.

Obiecţiuni raport de expertiză

Argumentări şi susţineri contrare concluziilor raportului de expertiză realizat de expertul numit de către instanţă.

Activitatea de expertiză tehnică judiciară în domeniul evaluării proprietăţii imobiliare constituie parte integrantă a soluţiilor pe care le ofer clienţilor mei. Asist, consiliez şi reprezint partea interesată în cadrul proceselor civile sau penale care au drept obiect emiterea unei opinii profesionale asupra valorii unui bun imobil.

Permanent cu o vedere de ansamblu asupra speţelor pe care le adminstrez în calitate de expert tehnic judiciar consilier parte, sunt pasionat de ceea ce fac și îţi ofer cunostintele mele dobândite în 20 de ani de experienţă în domeniul imobiliar (până la urmă ce valoare are informația dacă nu se fructifică, dacă nu există priceperea interpretării și punerii ei în practică?).

Opinie asupra motivelor pentru care ANEVAR NU trebuie să reglementeze Grilele notariale

  Formulez această opinie datorită importanței momentului care se anticipează a fi marcat de oficializarea și recunoașterea profesională a Grilelor notariale de către ANEVAR – o eroare care, din punctul meu de vedere, va marca profund activitatea profesiei de evaluator în anii care vor urma. Consider că eroarea se va materializa în condițiile în care Consiliul director al ANEVAR va…

Opinie asupra Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare

  [Expert Tehnic Judiciar Evaluator Radu Bogdan Ștefan – extras parțial opinie din proiect transmis EEEI – Comisia Europeană – traducere din engleză]

Limitările grilelor notariale în expertiza judiciară evaluatorie pentru estimarea valorii de piață a unui bun imobil

  [Expert Tehnic Judiciar Evaluator Radu Bogdan Ștefan – extras parțial opinie din raport de expertiză judiciară]   Doresc să supun atenției,