CAUŢI SOLUŢII DIN PARTEA UNUI EXPERT TEHNIC JUDICIAR EVALUATOR?

Expert judiciar consilier parte

Analiză, viziune şi soluţii în expertiza tehnică judiciară evaluatorie.

Reprezentare instanţă

Reprezentare în faţa instanţei, în cadrul convocărilor înaintate de expertul numit, inspecţii la faţa locului.

Strategie judiciară expertize

Gândire strategică, etapizată, în perspectiva atingerii obiectivelor expertizei judiciare.

Rapoarte de expertiză

Know-how de specialitate, inclusiv pe aspecte economice şi de drept, la dispoziţia părţii în forma scrisă a raportului de expertiză.

Obiecţiuni raport de expertiză

Argumentări şi susţineri contrare concluziilor raportului de expertiză realizat de expertul numit de către instanţă.

Activitatea de expertiză tehnică judiciară în domeniul evaluării proprietăţii imobiliare constituie parte integrantă a soluţiilor pe care le ofer clienţilor mei. Asist, consiliez şi reprezint partea interesată în cadrul proceselor civile sau penale care au drept obiect emiterea unei opinii profesionale asupra valorii unui bun imobil.

Permanent cu o vedere de ansamblu asupra speţelor pe care le adminstrez în calitate de expert tehnic judiciar consilier parte, sunt pasionat de ceea ce fac și îţi ofer cunostintele mele dobândite în 20 de ani de experienţă în domeniul imobiliar (până la urmă ce valoare are informația dacă nu se fructifică, dacă nu există priceperea interpretării și punerii ei în practică?).

Opinie cu privire la obligativitatea realizării rapoartelor tehnice judiciare potrivit Standardelor ANEVAR

Din practica în cadrul instanţei se ridică în mod frecvent discuţia dacă expertul tehnic judiciar, având specializarea evaluarea bunurilor imobile (sau mobile) trebuie să respecte vreo normă depregătire profesională (un standard profesional)

Abordare – stabilirea valorii lipsei de folosinţă a imobilului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă

Obiectiv stabilit de către instanţă Conform încheierii de şedinţă din data de ………………, instanţa încuviinţeză efectuarea raportului de expertiză fixând drept obiectiv:

Abordare valoare de piaţă teren 49 mp (2.32 m x 21 m), construit integral P+3 – proprietate adiacentă

Sumar şi selecţii: Obiectiv stabilit de către instanţă Conform încheierii de şedinţă din data de ………………., instanţa încuviinţeză efectuarea raportului de expertiză  fixând drept obiectiv: