În calitate de expert tehnic judiciar evaluator – expert parte – asist, consiliez şi reprezint partea în cadrul proceselor civile sau penale care au drept obiective emiterea unor opinii profesionale asupra valorii unui bun imobil. Permanent cu o vedere de ansamblu asupra speţelor pe care le adminstrez, sunt pasionat de ceea ce fac si îţi ofer cunostintele mele dobândite în 17 de ani de experienţă în domeniul imobiliar.

EXPERT JUDICIAR CONSILIERE PARTE

Analiză, viziune şi soluţii în expertiza tehnică judiciară evaluatorie

Ofer cunoştinţele mele în orice stadiu procesual al dosarului în care se află speţa dedusă judecăţii.Mă implic în mod activ în identificarea celor mai bune soluţii pentru proprietăţile imobiliareexpertizate, în cadrul relaţiei de expert judiciar consilier parte oferind imparţialitatea, obiectivitateaşi experienţa personală. Pun la dispoziţie soluţii şi alternative de lucru astfel încât să se obţină operspectivă de ansamlu asupra expertizelor, fiind proactiv şi deschis opţiunilor de lucru.

REPREZENTARE INSTANȚĂ

Reprezentare în faţa instanţei, în cadrul convocărilor înaintate de expertul numit, inspecţii la faţa locului

În calitate de expert tehnic judiciar evaluator pot reprezenta partea care m-a ales pentru susţinereaopiniilor profesionale în faţa instanţei şi a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale.De asemenea, pe parcursul realizării raportului de expertiză a expertului numit de către instanţă, potreprezenta partea atât în cadrul convocărilor pentru consulaţii, pentru procedurile aferente inspecţiei la faţa locului precum şi în cadrul oricăror proceduri necesare.

STRATEGIE JUDICIARĂ EXPERTIZE

Gândire strategică, etapizată, de viziune, în perspectiva atingerii obiectivelor expertizei judiciare

Strategia în cadrul expertizei judiciare evaluatorii este un aspect rar întâlnit în practica curentă – atât experţii cât şi birourile de avocatură apelând rar la analize etapizate. Personal lucrez cu strategii de lucru – printre avantaje regăsindu-se clarificarea obiectivelor şi a modului în care s-a răspuns/se va răspunde acestora, a identificării punctelor slabe sau forte în ceea ce priveşte susţinerea la nivel argumentativ a valorii bunului imobil experizat.

RAPORT DE EXPERTIZĂ

Know-how de specialitate, inclusiv pe aspecte economice şi de drept, la dispoziţia părţii în forma scrisă a raportului de expertiză

Raportul de expertiză se realizează conform celor mai înalte standarade (în măsura în care obiectivele stabilite de către instanţa de judecată permit, prin aplicarea Standardelor de evaluare emise de către ANEVAR), cu profesionalism şi prin aplicarea celor mai bune practici – reflectând analize raţionale, argumentate, obiective, confirmate şi conforme cu legislaţia în vigoare, cu know-how-ul specific, dobândit în ani de experienţă.

OBIECȚIUNI RAPORT DE EXPERTIZĂ

Argumentări şi susţineri contrare concluziilor raportului de expertiză realizat de expertul numit de către instanţă

Obiecţiunile formulate la raportul de expertiză realizat de către expertul numit de către instanţa de judecată sunt susţinute la nivel argumentativ (standarde profesionale, temeiuri de drept, analize de calcul) astfel încât să evidenţieze raţionamentele eronate sau pe care expertul numit nu le-a avut în vedere atunci când a emis opinia profesională. O etapă care obligă la exigenţă, profesionalism, raţiune şi argument tehnice, de drept şi economice.

Analiză, viziune şi soluţii în expertiza tehnică judiciară evaluatorie

Ofer cunoştinţele mele în orice stadiu procesual al dosarului în care se află speţa dedusă judecăţii.Mă implic în mod activ în identificarea celor mai bune soluţii pentru proprietăţile imobiliareexpertizate, în cadrul relaţiei de expert judiciar consilier parte oferind imparţialitatea, obiectivitateaşi experienţa personală. Pun la dispoziţie soluţii şi alternative de lucru astfel încât să se obţină operspectivă de ansamlu asupra expertizelor, fiind proactiv şi deschis opţiunilor de lucru.

Reprezentare în faţa instanţei, în cadrul convocărilor înaintate de expertul numit, inspecţii la faţa locului

În calitate de expert tehnic judiciar evaluator pot reprezenta partea care m-a ales pentru susţinere aopiniilor profesionale în faţa instanţei şi a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale. Pe parcursul realizării raportului de expertiză a expertului numit de către instanţă, pot reprezenta partea atât în cadrul convocărilor pentru consulaţii, pentru procedurile aferente inspecţiei la faţa locului precum şi în cadrul oricăror proceduri necesare.

Gândire strategică, etapizată, de viziune, în perspectiva atingerii obiectivelor expertizei judiciare

Strategia în cadrul expertizei judiciare evaluatorii este un aspect rar întâlnit în practica curentă – atât experţii cât şi birourile de avocatură apelând rar la analize etapizate. Personal lucrez cu strategii de lucru – printre avantaje regăsindu-se clarificarea obiectivelor şi a modului în care s-a răspuns/se va răspunde acestora, a identificării punctelor slabe sau forte în ceea ce priveşte susţinerea la nivel argumentativ a valorii bunului imobil experizat.

Know-how de specialitate, inclusiv pe aspecte economice şi de drept, la dispoziţia părţii în forma scrisă a raportului de expertiză

Raportul de expertiză se realizează conform celor mai înalte standarade (în măsura în care obiectivele stabilite de către instanţa de judecată permit, prin aplicarea Standardelor de evaluare emise de către ANEVAR), cu profesionalism şi prin aplicarea celor mai bune practici – reflectând analize raţionale, argumentate, obiective, confirmate şi conforme cu legislaţia în vigoare, cu know-how-ul specific, dobândit în ani de experienţă.

Argumentări şi susţineri contrare concluziilor raportului de expertiză realizat de expertul numit de către instanţă

Obiecţiunile formulate la raportul de expertiză realizat de către expertul numit de către instanţa de judecată sunt susţinute la nivel argumentativ (standarde profesionale, temeiuri de drept, analize de calcul) astfel încât să evidenţieze raţionamentele eronate sau pe care expertul numit nu le-a avut în vedere atunci când a emis opinia profesională. O etapă care obligă la exigenţă, profesionalism, raţiune şi argument tehnice, de drept şi economice.

Expertize tehnice judiciare evaluatorii construcţii

În ceea ce priveşte evaluarea construcţiilor şi în măsura în care obiectivele instanţei permit prin natura formulării, expertiza se efectuează respectând Standardele de evaluare ANEVAR. În practica curentă se întâlnesc cazuri unde instanţele solicită evaluarea exclusivă a construcţiei, fără a avea în considerare aportul valoric adus de către teren.

Expertize tehnice judiciare evaluatorii pentru detereminarea contravalorii lipsei de folosinţă pentru terenuri şi/sau construcţii

Evaluarea drepturilor asupra proprietăţii imobiliare reprezintă o provocare plăcută, cu cât o analiză fiind mai complexă cu atât satisfacţia profesională fiind mai mare. Evaluarea contravalorii lipsei dreptului de folosinţă este una din aceste provocări,  problematica analizei de piaţă, şi mai mult, evaluarea la o anumită dată, prezintă printre cele mai frumoase speţe de expertiză.

Expertize tehnice judiciare evaluatorii pentru exproprieri

În mod frecvent sunt numit expert judiciar evaluator parte pentru a reprezenta persoana a cărui imobil a fost expropriat parţial sau integral, strategia şi analiza etapizată fiind esenţială în modul în care se răspunde obiectivelor formulate de către instanţă.

Expertize tehnice judiciare evaluatorii în cadrul reorganizărilor judiciare sau a falimentelor comerciale

Expertiza evaluatorie în acest stadiu, atât pentru terenuri cât şi pentru construcţii, preuspune de cele mai multe ori fie estimarea valorii de piaţă la data evaluării, fie la o anumită dată anterioară, informarea completă şi transparentă a părţilor cât şi  a instanţei fiind esenţială pentru transmiterea unei opinii obiective, fără echivoc.

Expertize tehnice judiciare în cadrul instanţelor de arbitraj naţionale / internaţionale

Înţelegea conceptelor juridice şi modul în care acestea pot avea impact asupra procedurilor de evaluare este o provocare, cu atât mai mult cu cât părţile implicate în cazul instanţelor de arbitraj cunosc foarte bine ceea ce se urmăreşte şi prin obiectivele evaluării.

Expertize tehnice judiciare evaluatorii terenuri

Similar cazului de evaluare a construcţiilor, evaluarea terenului se efectuează respectând Standardele de evaluare ANEVAR. Toate abordările sunt avute în vedere atunci când sunt suficiente informaţii, viziunea de ansamblu fiind esenţială atunci când se determină cea mai bună utilizare a terenului.

Expertize tehnice judiciare evaluatorii cote indivize

Evaluarea cotelor indivize face parte din evaluarea drepturilor asupra proprietăţii imobiliare, caracteristicile imobilului, particularităţile juridice şi economice fiind deosebit de importante în acest tip de evaluare.

Expertize tehnice judiciare evaluatorii pentru executări silite (exclusiv persoane juridice)

Expertiza judiciară pentru estimarea valorii unui bun imobil în stadiul executări silite, prin natura sa, fiind o expertiză care presupune atenţie deosebită, are la bază obiective stabilite de către organele jurisdicţionale.

Expertize tehnice judiciare evaluatorii în baza unor legi speciale

Cel mai des întâlnită în ultima perioadă, expertiza evaluatorie în baza Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, deşi aparent simplă, presupune o multitudine de provocări în identificarea documentară a caracteristicilor imobilului expertizat (atât teren cât şi construcţie).

Expertize tehnice judiciare în cadrul procedurilor de divizare / fuziune a societăţilor comerciale

Estimarea valorii de piaţă a unor portofolii de bunuri imobile reprezintă o provocare, presupunând alocarea unor resurse sporite de timp cât şi de know-how, de regulă fiind evaluate o gamă largă de imobile, cu destinaţi multiple sau speciale.