Aici găsești toate informațiile despre dosarul tău și poți încărca diverse documente solicitate.

Reclamant: SĂFTOIU RUXANDRA, THEODORU ȘERBAN-ALIN, THEODORU VICTORIA, toți cu domiciliul ales la av. Cristi Popescu din București, str. Justiției, nr. 8, sector 4, cod poștal 040118
Instanța: CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
Stadiu procesual: Apel
Termen dispus instanță: 01.03.2024
Documente necesare: a. documentaţie privind dreptul de proprietate asupra imobilului expertizat; b. documentaţie cadastrală, relevee și/sau plan de amplasament; c. cartea tehnică a imobilului expertizat/fișa tehnică a bunului imobil; d. criticile din apel referitoare la evaluarea imobilului, invocate de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor; e. copie asupra plăţii onorariului privind expertiza dispusă de către instanţa de judecată; f. orice alte documente şi/sau informaţii documentare care pot contribui la formularea răspunsurilor asupra obiectivului stabilit de către instanța de judecată.
Obiectiv: evaluarea imobilului compus din teren și construcții, situat în București, B-dul Ferdinand, nr. 45, sector 2, prin încadrare pe grila notarială aferentă anului 2021. Veti răspunde tuturor aspectelor ridicate de către apelantă referitoare la încadrare pe grilă și la aplicarea unor eventuali coeficienfi Veti efectua expertiza și cu cel putin cu o variantă de calcul în care încadrarea să fie făcută în raport de susținerile CNCI ca și cum acestea ar fi întemeiate, dar să vă exprimați opinia dvs. cu privire la temeinicia acestor susțineri ale CNCI din punct de vedere tehnic.
Dată estimată depunere raport expertiză: Funcție de documentație, inspecție, identificare date de raportare pentru realizarea raportului de expertiză.
Pârât: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 202, cod poștal 014472
Secția: A III-A CIVILĂ
Nr. dosar: 19141/3/2022
Termen convocare: 28 februarie 2024, ora 14:00, la adresa biroului subsemnatului, respectiv: Bucureşti, Sector 4, Str. 11 Iunie nr. 29, corp B
Stadiu expertiză: În desfășurare
Stadiu procesual: Apel
Mențiuni / solicitări expert judiciar: ASPECTUL DOCUMENTAR ESTE ESENȚIAL DIN PERSPECTIVA ANALIZEI ȘI A ARGUMENTĂRII CONCLUZIILOR RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ - SENS ÎN CARE ÎNDEMN PĂRȚILE SĂ SPRIJINE DOCUMENTAREA EXPERTIZEI.

Încarcă documentele solicitate