Analiză, viziune şi soluţii în expertiza tehnică judiciară evaluatorie!

Ofer cunoştinţele mele în orice stadiu procesual al dosarului în care se află speţa dedusă judecăţii. Mă implic în mod activ în identificarea celor mai bune soluţii pentru proprietăţile imobiliare expertizate, în cadrul relaţiei de expert judiciar consilier parte oferind imparţialitatea, obiectivitatea şi experienţa profesională. Pun la dispoziţie soluţii şi alternative de lucru astfel încât să se obţină o perspectivă de ansamlu asupra expertizelor, fiind proactiv şi deschis opţiunilor de lucru.

Indiferent de tipul proprietăţii evaluate (industrial, comercial, rezidenţial, destinaţie specială etc), de drepturile supuse evaluării (drepturi de proprietate în cotă exclusivă, în cotă indiviză, a dreptului de folosinţă etc), emit opiniile evaluatorii în mod argumentat, cu susţineri documentate, astfel şi de asşa manieră încât raportul de expertiză imobiliară să fie obiectiv, transparent, cu informaţii verificate, uşor de înţeles pentru orice persoană care îl studiază.

Având un backgound diversificat, în anii de experienţă colaborând cu birouri avocaţiale, ingineri, constructori, arhitecţi, topografi, contabili etc, pot asigura o comunicare fluentă şi să asigur o interfaţă de lucru unitară, care să sintetizeze raţionamente şi argumentări care provin din domenii variate, multidiscipliare, astfel încât obiectivelor raportului de expertiză să li se răspundă, în caz de necesitate, cu informaţii calitative şi cantitative specifice şi care pot veni în sprijinul concluziilor raportului de expertiză evaluatorie.

Cu rol activ în exercitarea activității de expert parte, analizez spețele pragmatic și motivat, raportându-mă la legislația aplicabilă și la Standardele de evaluare a bunurilor, înțelegând activitatea de expert parte ca fiind parte a unei soluții imparțiale în formularea răspunsurilor asupra obiectivelor stabilite de către instanța de judecată.