Know-how de specialitate, inclusiv pe aspecte economice şi de drept, la dispoziţia părţii în forma scrisă a raportului de expertiză

Raportul de expertiză se realizează conform celor mai înalte standarade – în măsura în care obiectivele stabilite de către instanţa de judecată permit, prin aplicarea Standardelor de evaluare emise de către ANEVAR – reflectând analize raţionale, argumentate, obiective, confirmate şi conforme cu legislaţia în vigoare, cu know-how-ul specific, dobândit în ani de experienţă.

Standardele de Evaluare ANEVAR reprezintă mijlocul prin care un evaluator de bunuri este îndrumat şi se îndrumă pentru aplicarea celor mai bune practici în emiterea unei opinii profesionale – în acest sens, ori de câte ori există posibilitatea, prin raportare la obiectivele stabilite de către instanţa de judecată, au caracter prioritar.

Sunt obiectiv, imparţial, îmi expun punctele de vedere clar şi transparent, rapoartele de evaluare şi expertiză tehnică judiciară evaluatorii pe care le emit fiind o consecinţă a aplicării legislaţiei, a stanardelor profesionale, a cunoştinţelor dobândite în anii de expereinţă în domeniul managementului fondurilor de investiţii imobiliare.