[Expert Tehnic Judiciar Evaluator Radu Bogdan Ștefan – extras parțial opinie din proiect transmis EEEI – Comisia Europeană – traducere din engleză]

 

Dragi colegi,

 

 

Permiteți-mi să mă prezint.

Ma numesc Radu Bogdan Stefan, sunt expert tehnic judiciar situat in Romania, specializarea mea fiind evaluarea imobiliara.

Acționez ca expert tehnic judiciar imobiliar autorizat de către Ministerul Justiției din 2017, sunt membru atestat al Royal Institution of Chartered Surveyors (specializarea commercial practice, din 2012), membru atestat al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (evaluator proprietăți imobiliare, din 2011). Lucrez in domeniul imobiliar din anul 2003, in principal cu proprietati aflate in proceduri speciale (licitatii, executari silite, faliment, restructurare corporativa si reorganizare falimentara).

 

Este prima dată când particip la un astfel de proiect și sper contribuția mea să fie de ajutor.

 

Va rog sa gasiti atasat prezentului aviz Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare conform legislatiei romane (este o traducere cu Google Translate). Am atasat si nomenclatorul in limba romana.

 

În următoarea opinie, care va fi actualizată și detaliată în timp util pe parcursul prezentului proiect, menționez:

 

 1. aspecte despre și în legătura cu nomenclatorul expertizei judiciare (cum ar trebui privit nomenclatorul ca parte a unui sistem – identificarea doar a nomenclatorului, fără a-i înțelege rolul, este ca și cum ai vorbi despre un organ uman fără a-i înțelege funcțiile);
 2. aspecte inerente nomenclatorului.

Vă rog să rețineți că, în opinia mea, modul în care vedem termenul de nomenclator (anume un set de termeni care identifică specializările din domeniul expertizei judiciare) nu răspunde complexităților cauzelor judiciare din prezent. Ca atare, termenul de nomenclator ar trebui extins la un set de date/informații care, prin calitatea și consistența lor, va oferi judecătorilor și părților justițiabile posibilitatea de a lua decizii în cunoștință de cauză atunci când desemnează/numesc un expert.

 

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să găsiți argumentele mele:

 

 1. ASPECTE DESPRE ȘI ÎN LEGĂTURA CU NOMENCLATORUL EXPERTIZEI JUDICIARE

Premisele părerii mele:

 1. În analiza mea aș dori să caut (și să găsesc) nomenclatorul ideal pentru a obține maximum de beneficii pentru actul de justiție.

Deși termenul Act of Justice este foarte larg, voi fi mai specific în prezenta opinie.

 1. In procesul de identificare a nomenclatorului ideal as vrea sa inteleg cui ma adresez si anume cine sunt beneficiarii nomenclatorului.

Identificarea beneficiarilor este o componentă esențială a analizei, deoarece prin identificarea acestora înțeleg: nivelurile de complexitate pe care ar trebui să le abordez, să le gestionez și drept urmare, pentru care să găsesc soluții – ca atare adaptarea nomenclatorului la complexitatea identificată (nu invers). Există o concluzie importantă a acestui aspect, că este sub control direct gestionarea nomenclatorului și din acest motiv nomenclatorul trebuie adaptată la complexitate.

 

În opinia mea, următorii sunt Beneficiarii nomenclatorului:

 1. Uniunea Europeană
 2. Guvernele naționale
 3. Organisme naționale instituționale (sistem judiciar)
 4. Experții judiciari

 

Un rol deosebit și central nomenclatorului este atenția acordată:

 

 1. Părților litigioase, pentru care, datorită importanței lor, le voi numi Beneficiar Final.

Punerea în aplicare a actului de justiție trebuie să aibă în vedere în primul rând părțile litigioase (beneficiarii finali ai unui sistem judiciar). Ca atare, nomenclatorul ar trebui conceput nu ca o prioritate pentru organismele Beneficiare menționate mai sus, ci în principal pentru Beneficiarul Final. Instituțiile menționate anterior (a.-d.) sunt în opinia mea mai mult organisme de sprijin care facilitează accesul ușor în domeniul expertizei judiciare pentru Beneficiarul Finali și organisme care contribuie la consolidarea credibilității actului de justiție.

 

 1. Odată identificați Beneficiarii și Beneficiarul Final, utilitatea nomenclatorului este diferită pentru fiecare entitate menționată, ceea ce implică faptul că un set diferit de date ar putea beneficia mai mult sau mai puțin fiecărui beneficiar.

 

Ca atare, se pune întrebarea cum o bază de date (și de ce natură) ar putea aduce utilitate maximă fiecărui beneficiar, în funcție de rolul, activitatea și limitele legale în cadrul cărora fiecare acționează?

 

Colectarea și prelucrarea datelor referitoare la specificul și activitatea experților judiciari la nivel național și transnațional ar putea aduce valoare adăugată fiecăruia dintre beneficiari – de exemplu:

 

 

 1. La nivelul Uniunii Europene, înțelegerea complexității activității experților, ar putea aduce un plus de valoare prin emiterea de standarde de bune practici în domeniul expertizei judiciare, îndrumări în aspecte legate de activitatea expertului judiciar (de exemplu: evitarea conflictului de interese, definirea unui set de valori precum obiectivitate, transparență, imparțialitate etc);

 

 1. La nivelul guvernului național, înțelegerea complexității activității experților, ajută statul să reglementeze mai bine sau să abordeze problemele care îmbunătățesc activitățile organelor instituționale sau ale experților;

 

 1. La nivelul organismelor instituționale naționale (sistemul de justiție), prin colaborarea directă cu expertul și Beneficiarii finali, s-ar putea propune la nivel guvernamental modalități mai bune de îmbunătățire a activității experților;

 

 1. Experții judiciari, oferind date (al căror conținut este detaliat în partea a doua a opiniei mele) ar putea avea multiple beneficii:

 

 • Vizibilitate
 • Auto îmbunătăţire
 • Auto monitorizare
 • Avantaje competitive
 • Transparență

 

Să nu uităm că activitatea expertului judiciar este o activitate care, cel puțin la nivelul României, are două laturi: una în care expertul este desemnat de instanță și, o a doua latură, concurențială, unde expertul este selectat de către beneficiarul Final.

 

 1. Beneficiarul Final

 

Este evident că, având acces la date instituționale multiple, confirmate la nivel național și transnațional, Beneficiarul Final nu poate decât să ia decizii în cunoștință de cauză și să obțină asigurări profesionale în legătură cu activitatea unui expert judiciar.

 

 1. Consider că nomenclatorul ar trebui să aibă la bază următoarele atribute:

 

 1. Transparenţă
 2. Ușurință de acces
 3. Ușurință de înțelegere
 4. Disponibilitate și acces public

 

5. Consider că nomenclatorul, văzut ca sistem, ar trebui să aibă permanent:

 1. Un mecanism de intrare
 2. Un mecanism de revizuire
 3. Un mecanism de actualizare

 

 1. Nomenclatorul trebuie să fie interconectat între toți Beneficiarii, asigurând astfel transparența, coerența, credibilitatea și legătura logică în mintea Beneficiarului Final pentru a găsi expertul potrivit nevoilor acestora sau pentru a înțelege competența și limitele fiecărui expert.

Aspectul interconectat între toți beneficiarii este o chestiune care trebuie luată în considerare în permanență, întrucât aspectul informațional furnizat Judecătorilor și Beneficiarului Final trebuie să fie coerent (de exemplu: tipul de informații pe care Beneficiarul Final le accesează la nivel european ar trebui să fie identic cu cel care se identifică la nivel national).

 

 1. ASPECTE INERENTE NOMENCLATORULUI

 

Se înțelege că prima secțiune a opiniei mele nu este covârșitor de relevantă pentru termenul de nomenclator în sine, totuși cred că premisele de la care pornesc oferă energie concluziilor în care cred.

 

Vă rog să rețineți că argumentele și opinia mea se referă la Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare din România.

 

Prezentul nomenclator este o sursă de informații relative – cu toate acestea, lucrurile ar trebui împinse pentru performanță. Un sistem bine gândit va oferi soluții Judecătorilor și Beneficiarului Final sau, cel puțin, va furniza suficiente date de informare în baza cărora aceștia vor selecta expertul judiciar în funcție de nevoile și așteptările lor (luând decizii informați, având posibilitatea să se documenteze – aspect care în prezent nu se întâmplă, întrucât singurul criteriu de referință în selecția unui expert este cel al identificării domeniului în care expertul este specializat).

 

Astfel, consider că nomenclatorul specializărilor nu trebuie limitat doar la precizarea domeniului de specializare a unui expert judiciar, ci acesta trebuie să aibe un carecter mult mai extins.

 

În opinia mea, găsirea unui expert numai după domeniul său de expertiză este o formă fără conținut. Calitatea conținutului contează în cazul nostru pentru că aduce profesionalism și calitate. Sistemul actual al nomenclatorului nu aduce nicio contribuție de calitate la actul de justiție, nu aduce beneficii judecătorilor, nici expertului și, în mare parte, nu aduce beneficii Beneficiarului Final.

Nomenclatorul ar trebui să furnizeze suficiente informații Judecătorilor și Beneficiarilor Finai, astfel încât informațiile să depășească datele tradiționale:

 

 1. Domeniu de expertiza
 2. Nume
 3. Datele de contact
 4. Aria teritorială de practică

 

Nomenclatorul ar trebui să ofere suficiente informații Judecătorilor și Beneficiarilor Finali astfel încât informațiile să includă date suplimentare, cel puțin după cum urmează:

 

 1. Dacă expertul urmează un proces anual de dezvoltare profesională continuă (DPC) – formal (participarea la cursuri specializate în domeniul de practică) sau informal (de exemplu, studiu personal),

 

 1. Dacă expertul este membru al unui organism profesional care reglementează domeniul de practică,

 

 1. Dacă expertul judiciar aplică standardele corpului profesional și care sunt acestea – ar putea exista (multe) standarde naționale, transnaționale sau internaționale,

 

 1. Date profesionale de bază (Studii/Certificări naționale sau internaționale),

 

 1. Specializare într-un anumit tip de expertiză,

 

 1. Eventuale opinii/articole ale expertului judiciar pe cazuri frecvente,

 

 1. Eficiență în emiterea raportului de expertiză odată cu colectarea tuturor datelor de către expert

sau

Un sistem de monitorizare și evidență a numărului de rapoarte ale experților în lucru (nu are sens să aloce o expertiză unui expert care are 100 de rapoarte în lucru, în timp ce alții nu au niciunul)

 

Consider că tehnologia și computerele de astăzi pot aduce conținut la îndemâna Judecătorilor și a Beneficiarilor Finali, oferind un set de date/informații care pot fi livrate într-o manieră simplă, organizată, centralizată, transparentă și instituțională.

 

Expert Tehnic Judiciar Evaluator,

Radu Bogdan Ștefan